NEMECKÝ JAZYK PRE SKUPINY

Skupinové pobyty v hlavných nemecky hovoriacich destináciách

“Obmedzenia môjho jazyka sú hranicami mojej mysle.”

Prvé snahy o jednotný nemecký jazyk sa objavili najprv na severe Nemecka a vyplývali z potrieb zväzu nemeckých obchodných miest Hanza. S úpadkom zväzu v 15. storočí sa však opäť vytratili. Korene štandardnej nemčiny možno nájsť na juhu krajiny. Koncom 14. storočia sa zo starej hornej nemčiny zrodil nemecký jazyk, ktorý bol povýšený “nad dialekty” a ktorého úlohou bolo pokryť potreby kancelárskych úradov za vlády Karola IV. Koncom 15. storočia nadobudol tento spoločný jazyk stredného Nemecka opäť význam pre potreby obchodovania. Vďaka pokrokom zaznamenaným v oblasti tlače (Gutenberg v r. 1450) a prekladu Lutherovej biblie (1521) sa nemecký jazyk dostal do popredia pred latinčinu. K úprave zjednoteného nemeckého jazyka došlo začiatkom 19. storočia.

Vyberte si krajinu