V AGB TRIPS sme toho názoru, že jedným zo základov úspechu je hostiteľská rodina. Starostlivo vyberieme takú, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám.

Informácie o zdravotom stave

V prípade núdze kontaktovať:

Otec/Matka/Zákonný zástupca 1

Otec/Matka/Zákonný zástupca 2