ANGLICKÝ JAZYK PRE DETI

Detské jazykové pobyty v hlavných anglicky hovoriacich destináciách

“S jazykmi sa kdekoľvek cítiš ako doma.” (Edward De Waal)

Angličtina sa v súčasnosti šíri globálne a jej vedúce postavenie je nesporné. Počtom obyvateľov, pre ktorých je materinským jazykom, jej patrí tretie miesto na svete a počtom ľudí, pre ktorých je druhým jazykom, jej patrí prvé miesto vo svetovom meradle. Angličtina vládne svetu obchodu, kultúry, komunikácie a internetu.
Angličtina je germánsky jazyk, úzko spätý s frízštinou, holandčinou a dolnou nemčinou. V 5. storočí angličtina nasledovala anglosaských agresorov z pevniny, čo malo za následok zmeny anglického jazyka do podoby, ako ju poznáme dnes. Politická moc a vlny postupnej kolonizácie britským impériom v 18. a 19. storočí, ktoré počínajúc koncom 19. storočia až po súčasnosť nahradil politický, vojenský a hospodársky vplyv Spojených štátov amerických, vytvorili z angličtiny najdôležitejší geolingvistický celok na svete (počtom anglicky hovoriacich obyvateľov a ich rozptýlením vo svete). Po anglicky hovorí viac ako 400 miliónov obyvateľov po celom svete, z ktorých 200 miliónov žije v Severejnej Amerike a 60 miliónov na Britských ostrovoch. Je materinským jazykom pre 15 miliónov obyvateľov Austrálie, Nového Zélandu a Južnej Afriky, a taktiež je druhým jazykom miliónov obyvateľov Indie a Japonska. 
 

Vyberte si krajinu