O spoločnosti AGB Trips

Aká životná skúsenosť vás podľa vášho názoru odlišuje od ostatných?

AGBTRIPS sa zrodila, aby vytvorila nezabudnuteľné zážitky, vychádza z nadšenia po poznaní a z presvedčenia, že zábava je neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu. 

V AGBTRIPS sme toho názoru, že vyúčba jazyka by nemala byť založená len na osvojení si slovnej zásoby a gramatiky, ale aj na poznaní  a pochopení kultúry, zvykov a histórie. 

Čo robíme?

Chceme vám svet ukázať z inej perspektívy, zvnútra. 

Spájame kultúrnu výmenu s výučbou jazyka vytváraním kultúrno-jazykových programov, ktoré vaše pobyty premenia na skutočné zážitky. 

SVET NA DOSAH
PRE VŠETKÝCH

AGB Trips