JAPONČINA PRE DOSPELÝCH 

Jazykové pobyty pre dospelých v hlavných japonsky hovoriacich destináciách

“S každým novým jazykom, ktorý sa naučíš, zažiješ nový život. Ak ovládaš len jeden jazyk, žiješ len raz.”

Písmový systém, ktorého komplexnosť je vo svete ojedinelá. Ekonomická sila krajiny však z japončiny robí veľmi dôležitý jazyk v oblasti medzinárodného obchodu. S počtom 60 miliónov po japonsky hovoriacich obyvateľov (druhý svetový internetový trh) sa krajina vychádzajúceho slnka nemusí obávať o svoj jazyk, ktorému hrdo prináleží čestné miesto medzi najdôležitejšími jazykmi sveta. 
Japončina, spoločný jazyk približne 120 miliónov ľudí, z čínštiny prebrala značnú časť slovnej zásoby, ako aj základy písania. Napriek tomu samotná japončina a jej dialekty tvoria podstatnú časť japonského jazyka.
 

Vyberte si krajinu