ČÍNŠTINA PRE DOSPELÝCH 

Jazykové pobyty pre dospelých v hlavných čínsky hovoriacich destináciách

“Ovládať cudzí jazyk je ako mať o okno viac, cez ktoré môžete pozorovať svet”. Čínske príslovie.

Čínština je najrozšírenejším jazykom na svete, ktorým hovorí 1,2 miliardy ľudí a toto číslo sa stále zvyšuje. Každý rok sa ho rozhodne študovať približne 40 miliónov ľudí. Čínska vláda ustanovila mandarínsku čínštinu za úradný jazyk celého národa (odtiaľ pochádza pojem 普通話 pǔtōnghuà, “spoločný jazyk”). Pôvodne predstavovala jazyk čínskych komunít zo severu krajiny, z regiónu povodia Žltej rieky (Huang He). Nie je odvodená z klasického literárneho jazyka (文言 wényán), od ktorého sa upustilo v roku 1919, ale od hovoreného jazyka (白話 báihuà, “zjednodušený jazyk”).

Vyberte si krajinu